Je bekijkt nu Wat moet je weten over microplastics?

Wat moet je weten over microplastics?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Milieu

Door de jaren heen is het gebruik van plastic producten in de praktijk alleen maar toegenomen.
Dat is op zich ook logisch, want in de basis is plastic een zeer interessant materiaal. Het is dan
ook niet alleen voordelig, maar bovendien ook nog eens zeer veelzijdig inzetbaar. Op dit moment
geldt echter dat er zeer weinig bekend is over de risico’s die bijvoorbeeld de microplastics met
zich meebrengen voor de mens. Door hier (verder) onderzoek naar te doen wordt getracht om
deze impact duidelijk in kaart te brengen. Ben jij ook benieuwd om meer te ontdekken over
microplastics en de potentiële risico’s die ze met zich meebrengen? Neem dan de informatie door
hier op deze pagina.

Welke soorten microplastics bestaan er allemaal?

Het is opvallend dat veel mensen zich nog niet ten volle bewust zijn van de verschillende soorten
microplastics die er allemaal op deze planeet zijn terug te vinden. Voor deze bijzonder kleine
stukjes plastic geldt dat we ze moeten opdelen in twee verschillende hoofdcategorieën, namelijk:

  1. De primaire microplastics;
  2. De secundaire microplastics.

Voor de primaire microplastics geldt dat ze steeds als kleine plasticdeeltjes in ons milieu
terechtkomen. Dit betekent dat ze in tegenstelling tot secundaire microplastics dus niet meer
worden afgebroken. Dat is een wezenlijk verschil. Voor de primaire exemplaren geldt bovendien
dat ze naar schatting tussen de 15 en 31 procent deel zouden uitmaken van alle microplastics die
er in onze oceanen zijn terug te vinden. De belangrijkste bronnen hiervan zijn de volgende:

  • Het wassen van synthetische kledingstukken;
  • De slijtage van autobanden;
  • Opzettelijk toegevoegde microplastics aan bijvoorbeeld verzorgingsproducten.

We gaan er nog steeds veelal vanuit dat microplastics per ongeluk in onze natuur terechtkomen, bijvoorbeeld zijn terug te vinden in de verzorgingsproducten waar we gebruik van maken. Daarin worden ze veelal verwerkt omwille van de scrubbende eigenschappen waar deze zeer kleine stukjes plastic over beschikken. Voor de secundaire microplastics geldt overigens dat ze het
gevolg zijn van zwerfplastic dat langzaam maar zeker wordt afgebroken. Het kan hierbij dan
onder meer gaan om plastic zakken en flessen en om bijvoorbeeld visnetten.

Samen werken aan een schonere toekomst | TNO.

Microplastics kunnen ook voorkomen in de lucht

Voor microplastics geldt dat ze hetzelfde gedrag vertonen als fijnstof. Op dit moment is er echter
nog niet zoveel bekend over de concentratie microplastics die zich in de lucht bevinden. Dit geldt
dan uiteraard ook voor het effect dat deze kleine plastic deeltjes kunnen hebben op onze
gezondheid. Het is tevens om deze reden dat het van belang is om nog meer onderzoek te doen
naar deze kleine plastic deeltjes. We moeten trachten te achterhalen wat de exacte impact is van
microplastics. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de microplastics die zich in de lucht bevinden,
maar ook voor de exemplaren die op het land en in onze zeeën en oceanen zijn terug te vinden.