Je bekijkt nu Hoe gaat het met een milieu?

Hoe gaat het met een milieu?

Als de uitstoot van broeikasgassen in het huidige tempo doorgaat, zal de aarde blijven opwarmen. Het heeft ernstige gevolgen voor mens, natuur en milieu. Zo is de gemiddelde temperatuur op aarde de afgelopen 130 jaar met 1 graad Celsius gestegen. 1,7 graden in Nederland. De groei- en bloeiperiode begint vroeg. De leefgebieden van planten en dieren veranderen onder andere door stijgende temperaturen. Hierdoor sterven steeds meer plant- en diersoorten uit of verlaten ze hun leefgebied. Heel soms kan hun leefgebied kan ook toenemen als gevolg van klimaatverandering maar dat gebeurt veel en veel minder.

Het wordt vaak beïnvloed door extreme weersomstandigheden. Er zullen meer stortregens, sterkere stormen en langdurige droogte en hitte zijn. Nederland is een bijzonder overstromingsgevoelig land, aangezien een groot deel van het land onder de zeespiegel ligt. Ook is het aanleggen van een hoger talud erg kostbaar. Klimaatverandering kan ook leiden tot tekorten aan drinkwater en voedsel. Het gevolg is dat steeds meer mensen hun regio’s en landen ontvluchten. Dit kan gevolgen hebben voor de Nederlandse handel, die sterk afhankelijk is van de wereldeconomie. Klimaatverandering kan onze gezondheid schaden. Denk aan ademhalingsproblemen veroorzaakt door luchtverontreiniging of allergieën. Veranderingen in temperatuur, vochtigheid en regenval zorgen ervoor dat infectieziekten vaker voorkomen.

Energie besparen door gebruik te maken van Isolerende rolgordijnen

Energie besparen is voor veel mensen belangrijk. Niet alleen omdat het u geld bespaart. Hoe meer energie we verbruiken, hoe meer CO2 we uitstoten en hoe groter onze impact op het klimaat.

Wie niet wil of kan investeren in energiebesparende maatregelen als gevel-, dak- en kruipruimte-isolatie, kan beginnen met robuuste rolgordijnen. Goede verduisterende rolgordijnen zijn niet duur en hebben een goede warmte-isolatie. Verduisterende rolgordijnen hebben een speciale coating die licht tegenhoudt. Diezelfde coating zorgt voor een uitstekende isolerende laag. Dit houdt warmte en kou buiten zonder het buitenlicht te verstoren.