Je bekijkt nu Waarom moet een boom soms gekapt worden?

Waarom moet een boom soms gekapt worden?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Milieu

Het is natuurlijk altijd een triest beeld; een boom die omgekapt wordt en voorgoed uit het (straat)beeld verdwijnt. Toch gebeurt dit niet zomaar; er is altijd een goede reden waarom een boom verwijderd moet worden. Dus om antwoord te geven op de vraag: ‘waarom moeten die bomen om?’

De boom staat in de weg

Om de boom heen kan de omgeving flink veranderen. Er kunnen huizen gebouwd worden, er komt een terras, de straat verandert, noem maar op. En dan kan het gebeuren dat een boom die in het verleden prachtig op z’n plaats was, eigenlijk niet meer past. Dan is de eerste wens natuurlijk het verplaatsen van de boom, maar het kan ook heel goed zijn dat hier geen ruimte of geschikte plek voor is. Ook kan het zijn dat de verplaatsing simpelweg een te ingrijpende actie is; het kost veel materiaal en dus het nodige geld, dat misschien niet altijd voorhanden is. In dat geval rest er nog maar een laatste optie: bomen kappen.

De boom is een gevaar

Oude of zieke bomen worden zwak. En zwakke bomen kunnen een gevaar vormen voor de omgeving. Bomen kunnen omvallen, ze kunnen takken laten vallen, allemaal zaken die je als voorbijganger natuurlijk niet wilt. Een boom die op omvallen staat, kan behoorlijk gevaarlijk zijn. En dan hebben we het nog niet eens over bomen die door een storm beschadigd zijn; hier kunnen gemakkelijk nog takken uitvallen en als de boom geknakt is, moet er helemaal ingegrepen worden. De boom kappen en het gevaar wegnemen, is de enige optie.

De boom is ziek

Boomziektes zijn rampzalig voor bomen. Bij sommige ziektes sterft de boom langzaam af en rot het hout na verloop van tijd weg. Deze ziektes komen overal vandaan. Zo kunnen verschillende keversoorten voor problemen zorgen, maar zijn het soms ook bepaalde schimmels die een gevaar vormen voor het welzijn van de bomen. Als de boom echt heel ziek is en niet meer genezen kan worden, is het vaak verstandig om hem te kappen. Niet alleen om een mogelijk gevaar te voorkomen, maar ook omdat hij andere bomen niet kan besmetten als hij er niet meer is.

De boom is omgewaaid

Na een ferme storm kunnen de straten soms geblokkeerd worden door omgewaaide bomen. Hier moet dan natuurlijk zo snel mogelijk actie op ondernomen worden. Omgewaaide bomen moeten direct verwijderd worden om de weg vrij te maken, maar ook om gevaren weg te nemen. Soms zijn de bomen nog niet helemaal geveld door Moeder Natuur en moet er een handje geholpen worden. Het laatste dat je wilt, is dat de boom opeens alsnog door een stevige bries omver gewaaid wordt en op die manier voor grote problemen zorgt bij eventuele voorbijgangers.

Bomen kappen is nooit leuk, maar soms is het onontkoombaar. Dan moet er – voor de veiligheid van anderen, of de gezondheid van de bomen die er omheen staan – ingegrepen worden. Laat je dit doen door een professional, dan wordt de pijn zoveel mogelijk beperkt. De boom wordt snel en vakkundig verwijderd en meegenomen, zodat niemand er meer last van heeft.